Kansrijke gesprekken over de toekomst

Op woensdag 10 juli vond de eerste ontwerpsessie plaats met een groep van zo’n 25 professionals en vertegenwoordigers van lokale (belangen)organisaties en bedrijven.

Nadat ongeveer 150 deelnemers op 3 juli een wandeling over het terrein maakte om mee te denken, was het op woensdag 10 juli de beurt aan een specifieke groep van zo’n 25 professionals en vertegenwoordigers van lokale (belangen)organisaties en bedrijven. Tijdens een ontwerpsessie bespraken zij kansen en uitdagingen voor de herontwikkeling van het terrein.

In gesprek

Na een openingswoord door wethouder Somers-Gardenier en nieuwe eigenaar Leen van Adrighem presenteerde Jeroen Zuidgeest van ontwerpbureau Studio for New Realities de visie op hoofdlijnen voor het gebied. Dit vormde het vertrekpunt voor de tafeldiscussies. In groepen werd gepraat, nagedacht en geschetst over drie thema’s: het beoogde programma (wonen, werken & leven), de publieke ruimte & productiezone en het effect op de bredere omgeving in Vlaardingen.

Aan de ontwerptafels kwamen verschillende vragen aan bod, zoals: voor welke doelgroep worden woningen gebouwd? Welke uitstraling krijgt de openbare ruimte? Wat voor type ondernemers vestigen zich in het gebied? Ontstaan er kansen voor (technisch) onderwijs? En wordt gezorgd dat het gebied goed en veilig wordt ontsloten voor de diverse verkeersstromen en dat het aansluit op de stad? Dit leidde tot interessante discussies waarin verschillende belangen en meningen naar voren kwamen.

Een belangrijke conclusie was dat de opgave meer is dan de (her)ontwikkeling van het huidige Unileverterrein. De herontwikkeling kan een vliegwiel zijn voor de bredere ontwikkeling van de Rivierzone in Vlaardingen. De ultieme kans om de sprong van de stad naar de rivier te maken en haar positie en identiteit in de regio te claimen tussen Rotterdam en Hoek van Holland. Het is daarom belangrijk om ook op dat niveau na te denken over de invulling van het gebied met de ambitie en het tijdspad die daarbij horen.

Klik op de volgende link voor de volledige uitwerking van de Ontwerpsessie Unileverterrein.

Vervolg

De opbrengst van de ontwerpsessie en de eerdere wandeling wordt door  gedelegeerd ontwikkelaar INSPIRE Real Estate en ontwerpbureau Studio for New Realities afgewogen en meegenomen in de verdere ontwikkeling van het Concept Masterplan. In september wordt een nieuwe gelegenheid georganiseerd om mee te denken. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk die geïnteresseerd is in de plannen voor het terrein. Op de hoogte blijven van de volgende bijeenkomst en verdere ontwikkelingen? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Homepage