Drukbezochte wandeling Unileverterrein

Op 3 juli 2019 bezochten zo’n 150 geïnteresseerde omwonenden en ondernemers het Unileverterrein om mee te denken over de toekomstige invulling.

De nieuwe eigenaar van het Unileverterrein terrein (de Van Adrighem Group) wil het gebied samen met de gemeente Vlaardingen ontwikkelen tot een dynamisch nieuw stuk stad, waar wonen, werken en publieke functies elkaar vinden en versterken. De eerste stap is het uitwerken van de gebiedsvisie. De Van Adrighem Group kiest er bewust voor dat samen met omwonenden en ondernemers te doen. Het eerste moment hiervoor was een wandeling over het terrein op woensdag 3 juli. Een gelegenheid die velen aangrepen. Met ruim 150 aanwezigen was het een druk bezochte avond.

Al lopend meedenken

Op verschillende locaties is toegelicht wat op hoofdlijnen de visie voor het gebied is, en werd het gesprek hierover gevoerd met de aanwezigen. Ideeën, kansen, meningen en zorgen, alles werd gedeeld. Dit is hele waardevolle informatie voor gedelegeerd ontwikkelaar INSPIRE Real Estate en ontwerpbureau Studio For New Realities. Zij verwerken deze zomer alle input in een concept Masterplan voor het Unileverterrein.

Een veel voorkomend geluid was het gedeeld optimisme en de kansen voor de directe omgeving en de stad Vlaardingen, nu dit gebied geopend wordt. Dit heeft een vliegwieleffect voor de verbinding van de stad met de rivier. Het biedt kansen voor diverse woningen, ondernemers, onderwijs en ontspanning. Ook werden ook kritische vragen gesteld en zorgen geuit. Verkeersveiligheid, parkeren en aansluiting op de bestaande wijk en bewoners zijn hierin belangrijke thema’s. Dromen werden gedeeld over een drijvend zwembad in de rivier, een groene boulevard van de Deltaweg naar de rivier en een centrale plek met moestuinen. Alle benoemde kansen, zorgen en dromen worden als input meegenomen in het verdere proces.

Klik op de volgende link voor de volledige uitwerking van de Wandeling Unileverterrein.

Vervolg

De wandeling op 3 juli was een eerste activiteit in een traject om de omgeving van het Unileverterrein te betrekken bij de (her)ontwikkeling, begeleid door participatie adviseur Kickstad. Op 10 juli vindt een ontwerpsessie plaats met professionals en vertegenwoordigers van lokale (belangen)organisaties. In september wordt een nieuwe gelegenheid georganiseerd om mee te denken met de plannen. Deze bijeenkomst is voor iedereen toegankelijk die geïnteresseerd is in de plannen voor het terrein. Aanmelden om op de hoogte gehouden te worden kan via www.toekomstunileverterrein.nl.

Homepage