Informatieavond en vervolg

Op woensdag 8 januari, tijdens een informatieavond, werd de conceptversie van het definitieve Masterplan gepresenteerd en met de bezoekers besproken. Hier leest u het verslag van deze avond en de planning voor het vervolg. Ook kunt u de presentatie (nogmaals) bekijken.

Presentatie conceptversie Masterplan District-U

Sinds april 2019 is door INSPIRE, Studio for New Realities, gemeente Vlaardingen en andere deskundigen hard gewerkt aan het masterplan voor de herontwikkeling van het voormalig Unileverterrein naar de nieuwe stadswijk District-U. Via een reeks participatiebijeenkomsten hebben ook vele omwonenden, ondernemers en andere belangstellenden de afgelopen maanden meegedacht. Het projectteam waardeert deze betrokkenheid en heeft de input waar mogelijk meegenomen. Na de laatste bijeenkomsten in september 2019, waarin het Concept Masterplan werd gepresenteerd, is het masterplan doorontwikkeld en verder uitgewerkt. Tijdens de informatiebijeenkomst op woensdag 8 januari jl. is de conceptversie van het definitieve Masterplan gepresenteerd en met de bezoekers besproken. Hierbij werd duidelijk de status benoemd – het legt de hoofdlijnen vast, maar is geen is geen ‘af’ plan en laat ruimte voor bijstelling tijdens de verdere uitwerking waar nodig. Ook werd er toelichting gegeven over het vervolgtraject en het tijdelijk beheer van de voormalige panden van Unilever. Met ruim 110 bezoekers was ook deze participatiebijeenkomst weer druk bezocht!

Informatiemarkt en presentatie

De avond was opgezet als informatiemarkt van 18:00 tot 21:00 uur. Het eerste uur konden bezoekers rondlopen langs de verschillende onderwerpen. Studio for New Realities stond bij de maquette en projectpanelen om meer toelichting op de inhoud van het Masterplan te geven, de gemeente beantwoordde vragen over het vervolgtraject en ingrepen op het niveau van de Rivierzone en Gapph gaf korte presentaties over het tijdelijk beheer. Halverwege de avond werd een plenaire presentatie gegeven in de grote zaal. Jeroen Zuidgeest van Studio for New Realities nam de bezoekers mee door alle onderdelen van het Masterplan. Vervolgens werd het gesprek aangegaan met de zaal, aan de hand van een paneldiscussie met Ad Hekman als vertegenwoordiger van de gemeente, Bart van de Worp namens INSPIRE en Jeroen Zuidgeest namens Studio for New Realities. De vragen en opmerkingen uit de zaal waren divers en vielen uiteen in toelichtende vragen voor deze fase en aandachtpunten voor de verdere uitwerking. Na afloop van de paneldiscussie konden bezoekers weer terecht bij de verschillende stands op de informatiemarkt. Onder het genot van de catering van de lokale bierbrouwerij Vulcaan, werd er enthousiast verder gepraat en gediscussieerd.

Heeft u de presentatie gemist, of wilt u hem nogmaals doornemen? Dan kunt u hem hier bekijken: District-U Planpresentatie Toekomst Unileverterrein

Opgehaalde input en het vervolg

Bij iedere stand op de informatiemarkt konden bezoekers hun belangrijkste aandachtspunten en opmerkingen laten registreren. Zo is er onder andere gesproken over sportvoorzieningen in de toekomst, plannen voor het Maaspark, veiligheid in de periode van tijdelijk beheer, het soort bedrijvigheid dat wordt aangetrokken en de manier waarop de leegstaande panden worden hergebruikt. Waar noodzakelijk wordt het plan nog aangescherpt op basis van de input van deze avond. De hoofdlijnen staan echter vast, mede op basis van eerdere bijeenkomsten en alle tussentijdse overleggen met experts en gemeente. Het Masterplan wordt (naar verwachting) eind januari afgerond. Daarna wordt het binnen de gemeente behandeld, zowel door het college van burgemeester en wethouders als de gemeenteraad. Ook die ‘rondes’ kunnen nog tot aanpassingen leiden.

De planning ziet er op hoofdlijnen als volgt uit:

– maart 2020 – verwachte behandeling in college van burgemeester en wethouders

– maart 2020 – sleuteloverdracht en start tijdelijk beheer

– april 2020 – verwachte behandeling in de gemeenteraad

Wilt u op de hoogte blijven van volgende bijeenkomsten en verdere ontwikkelingen? Meld u hier aan voor de nieuwsbrief.

Homepage